Id·Est naix al maig del 2007 a Algemesí.

Un estudi de Arquitectura Interior i Disseny.

Entenem la Arquitectura Interior com la concepció dels espais dins d'una

envolvent existent i responem al programa de necessitats que el client aporta.

El Disseny a l’estudi, és el fil conductor de tots els projectes, creant l’última

pell als espais, sent el primer colp de vista que rebem d'ells.

El disseny en la seua vessant Gràfica aporta un factor extra

als projectes de l'estudi tant arquitectònics com netament gràfics

Tot allò que tenim davant ha estat pensat i per tant, dissenyat.

Id·Est © 2009 v3.0

qui som