Id·Est © 2009 v3.0

Altres casos on la necessitat passa per obtindre llicències de cualsevol tipus, ambientals, obres menors, obres majors, activitat, etc...

Oferim direccions d’obres i gestió del procés constructiu de cualsevol projecte no nascut a l’estudi.

obres